Sponsorbelang - Dierenambulance support

Sponsorbelang werkt  samen met onafhankelijke en zelfstandige  Dierenambulances in Midden-Nederland, kortom een  organisatie die opkomt voor weerloze en hulpbehoevende dieren .
Daar deze organisaties veelal plaatsgebonden werken is dit voor de regio zeer herkenbaar.
Ook bij deze organisaties wordt het zienderogen meer voelbaar dat de subsidiekraan verder dicht wordt gedraaid en het tekort hierdoor steeds groter wordt, daar alles uit eigen middelen betaald dient te worden.
 Sponsorbelang  vindt echter dat het zeer noodzakelijk is dat dergelijke stichtingen zoals de Dierenambulances  moeten blijven voortbestaan. 
 in dit kader hebben wij besloten om samen te werken met organisaties die zich dagelijks in zetten voor dieren en hiermee zoveel mogelijk dierenleed willen vermijden. 
Om ook Uw interesse te wekken om de plaatselijke Dierenambulance een hart onder de riem te steken stellen wij iedere maand een boodschappenpakket ter waarde van vijftig euro ter beschikking. De Dierenambulance wordt dagelijks ingezet en is in bijna alle gevallen dag en nacht bereikbaar.
Vrijwilligers van de Dierenambulance trekken er dagelijks op uit om ALLE dieren die dringend hulp nodig hebben of in nood verkeren, te helpen.
Doordat de Dierenambulance 24 uur per dag inzetbaar is beschikken de  medewerkers  bijna niet over de mogelijkheid om sponsors te genereren voor hun stichting, terwijl dit een van de speerpunten is voor het voortbestaan.


     Maar als U niets doet....
gebeurt er niets

Door samen te werken met Sponsorbelang zal dit in de toekomst verleden tijd zijn.
Ook van Uw organisatie maken wij een aandachtstrekker  bij de massa. 
Vanaf heden zal Uw Dierenambulance een begrip in Uw regio worden.

Sponsorbelang heeft in dit kader besloten om samen te  werken met organisaties die zich dagelijks inzetten voor dieren en hiermee zoveel mogelijk dierenleed willen vermijden.
Onze medewerkers zullen samen met de medewerkers van de Dierenambulance hun know-how, expertise en  ervaring inzetten.
In korte tijd zal ook Uw organisatie meer naamsbekendheid gaan genieten in Uw werkgebied, zodat ook Uw Dierenambulance een begrip zal worden in de regio.  Door de inzet van  kennis en ervaring zal ook  bij Uw organisatie merkbaar worden dat steeds meer mensen ook Uw organisatie willen ondersteunen.
Het aantal vrijwilligers binnen Uw organisatie zal tevens toe nemen doordat de Dierenambulance bij het grote publiek onder de aandacht wordt gebracht en men de nodige informatie krijgt over de werkwijze van een Dierenambulance.